EN

Yönetim Kurulu Komiteleri

KOMİTELER

DENETİM KOMİTESİ
Murat Yeşilyurt 

Denetim Komitesi’nin çalışma esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Murat Yeşilyurt (Bşk) Pınar Saatcıoğlu

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
İlhan Helvacı

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin çalışma esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

İCRA KOMİTESİ
Şaban Cemil Kazancı
İcra Komitesi Başkanı
Korkut Öztürkmen
İcra Komitesi Başkan Yardımcısı
Ahmet Serdar Nişli
İcra Komitesi Üyesi
Ömer Muzaffer Baktır
İcra Komitesi Üyesi
Barış Erdeniz
İcra Komitesi Üyesi
Yaşar Erkin Şahinöz
İcra Komitesi Üyesi

İcra Komitesi’nin çalışma esaslarına ulaşmak için tıklayınız.