EN

Yönetim Kurulu Komiteleri

KOMİTELER

DENETİM KOMİTESİ
Halit Haydar Yıldız İlkay Demirdağ

Denetim Komitesi’nin çalışma esaslarına ulaşmak için tıklayınız

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
İlkay Demirdağ (Bşk) Halit Haydar Yıldız
Pınar Saatcıoğlu  

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Halit Haydar Yıldız (Bşk)

İlhan Helvacı

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin çalışma esaslarına ulaşmak için tıklayınız

İCRA KURULU
Sn. Şaban Cemil Kazancı
İcra Kurulu Başkanı
Sn. Ahmet Serdar Nişli
İcra Kurulu Üyesi
Sn. Naci Ağbal
İcra Kurulu Üyesi
Sn. Korkut Öztürkmen
İcra Kurulu Üyesi
   

İcra Komitesi’nin çalışma esaslarına ulaşmak için tıklayınız.