EN

Sürdürülebilirlik

Aksa Enerji, 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya devam etmektedir. 2015 yılında bu listeye giren 14 şirketten biri olan Aksa Enerji, Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya devam etmektedir.

Güvenli bir gelecek için üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olan Aksa Enerji, sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak benimsemiştir. Şirket, toplumsal etkilerden çevresel etkilere, iklim değişikliğinden ticari sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede sürdürülebilirlik konularının tümünü yakından takip etmektedir.  

 

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Aksa Enerji İki kıtada beş ülkedeki santralleri ile küresel bir enerji şirketi olarak iş ve sürdürülebilirlik stratejisini şekillendirmekte; sorumlu bir enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirlik yaklaşımını “Çevresel Sürdürülebilirlik”, “Çalışanlar” ve “Toplumsal Sorumluluk” başlıkları altında ele almaktadır.