EN

Çalışanlarımız

Aksa Enerji, çalışanlarını en değerli kaynağı ve paydaşı olarak görmekte ve politikalarını bu çerçevede şekillendirerek çalışanlarına sağladığı şartları her daim iyileştirmek ve sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak üzere adımlar atmaktadır.

Şirket, çalışanlarını en verimli şekilde yönetmek ve geliştirmenin iş dünyasında sürdürülebilir bir ilerleme ve değer oluşturacağının bilinciyle hareket etmektedir. Aksa Enerji, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini gözeterek her açıdan desteklemek üzere adımlar atmakta, bu alanda eğitimler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda tüm gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Gelişime açık ve motivasyonu yüksek çalışanları bünyesinde barındırmayı hedefleyen Aksa Enerji, uzun vadeli hedeflerine çalışanlarının desteğiyle erişebileceğinin bilincinde olarak, insan kaynaklarına yatırım yapmaya devam etmektedir. Aksa Enerji her zaman farklılıklara, çeşitliliğe ve evrensel olarak kabul görmüş insan haklarına saygının hâkim olduğu bir iş ortamını gözetmektedir.

YETENEK YÖNETİMİ

İş Gücü

Aksa Enerji, 2019 yıl sonu itibarıyla 907 kişiye istihdam sağlamakta olup çalışanların %81'i mavi yaka, %19’u beyaz yakadır. Şirket çalışanlarının %6’sı Genel Müdürlük’te, %94’ü ise santral ve işletmelerde görev yapmaktadır. Aksa Enerji global bir şirket olarak farklı bölgelerde faaliyet göstermenin ve bu çeşitlilikten beslenmenin organizasyonel yapılanmayı güçlendirdiğine inanmaktadır. Aksa Enerji’nin Türkiye’de 418, KKTC’de 83, Gana’da 191, Mali’de 76 ve Madagaskar’da 139 çalışanı bulunmaktadır. Şirket, Afrika ülkelerindeki toplam 406 çalışanından %60’ını yerel halktan istihdam etmekte, yurt içi ve yurt dışı tüm santrallerde yerel halkın kalkınması için istihdamın özellikle bölge halkından yapılmasına büyük özen göstermektedir.

 

 

LokasyonYurt Dışında Yerel
Çalışan Oranı
Gana %60
Madagaskar %60
Mali %63
Kıbrıs %85

 

Eğitimler

Aksa Enerji, yetenek yönetimi çalışmaları ile mevcut ve potansiyel insan kaynağını keşfetmektedir. Hem çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri hem de Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli kariyer yolları, çalışanlara ve Şirket’e fayda sağlayacak ortak paydalarda oluşturulmaktadır.

Aksa Enerji, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimine özellikle önem vermektedir. Bu amaçla çalışanlarını düzenli aralıklarla organize edilen eğitimlerle desteklemektedir.

Aksa Enerji 2019 yılında, çalışanlara yönelik toplam 21.205 kişi x saat İSG, teknik ve mesleki eğitim ile birlikte Kazancı Holding kurum içi eğitim platformu Aksa Akademi kapsamında 416 kişi x saat eğitim çalışması gerçekleştirmiştir.

İNSAN HAKLARINA SAYGI

Çalışanların ve iş ortaklarının temel insan haklarına saygı, Aksa Enerji’nin, tüm operasyonları için gözettiği bir yaklaşımdır. 2016 yılında hazırlanmış olan “Aksa Enerji İnsan Hakları Politikası” ile temel insan hakları şartlarını sağlamayı taahhüt eden Şirket’te bu politikaya uyumlu iş süreçlerinin sağlanması Etik Kurul’un sorumluluğundadır. Politika, faaliyet gösterilen tüm ülkelerin resmi dillerine çevrilerek web sitesinde paylaşılmaktadır.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ İŞ ORTAMI

İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG), Aksa Enerji’nin öncelikli konuları arasındadır. Şirket tüm çalışanları ve iş ortaklarına, bu konuda gerekli önlemlerin tam olarak alındığı, sıfır kaza hedefine uygun, önleyici güvenlik çalışmalarının yapıldığı bir iş ortamı sunmayı hedeflemektedir.

Aksa Enerji, yurt içi ve yurt dışı santrallerinde çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına yönelik çalışmalarını 2019 yılında da sürdürmüştür. Aksa Enerji, 2019 yılı sonunda kaza sıklık oranını bir önceki seneye göre %48 azaltmıştır.

Şirket, İSG’ye yönelik kanun ve mevzuatlara tam uyum gözetmekte; yasal zorunlulukların ötesinde, dünyadaki çağdaş İSG uygulamaları ve uluslararası standartları santrallerinde hayata geçirmektedir. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası ile işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki etkin yönetim süreçlerini içselleştiren Aksa Enerji, Türkiye genelindeki tüm tesislerinde, birlikte çalıştığı taşeron şirketlerde ve ilişkide olduğu tüm kuruluşlarda İSG’ye yönelik tedbirler almayı taahhüt etmektedir.

Aksa Enerji, İSG konusuna da risk perspektifinden yaklaşarak öne çıkan tehlike ve riskleri tanımlamakta, değerlendirmekte ve sınıflandırmaktadır. Bu yaklaşım ile riskleri kabul edilebilir bir seviyeye indirmek için önlemler almaktadır. Çalışanlarının sağlık ve güvenliklerine ilişkin verilerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasında OHSAS 18001 bildirim talimatını uygulamakta, elde edilen verileri Türkiye geneli ve Avrupa istatistikleri ile karşılaştırarak değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmaların tamamı ise İSG Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir.  İSG Kurulu İSG Kurulu Başkanı, Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı’na (COO) doğrudan raporlama yapmaktadır.

 

Kaza Sıklık Oranı

 

2019 yılında yurt içi santrallerde 4 hafif yaralanmalı (ayakta tedavi veya sadece ilkyardım gerektiren kazalar vb.), 1 ağır yaralanmalı iş kazası meydana gelirken, yurt dışı santrallerde ise 3 hafif yaralanmalı iş kazası yaşanmıştır. Şirket, ölümlü iş kazası olmadan 2019 yılını tamamlamıştır.

2019 yılında iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle Şirket aleyhine açılan 7 dava bulunmakta olup, 2018 yılında açılan 1 adet ölümlü iş kazası davası ise devam etmektedir.

Ek olarak 2019 yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışı santrallerde toplam 3.413.675 kişi x saat çalışma yapılmış ve 20.229 kişi x saat İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmiştir.