EN

Çalışanlarımız

Aksa Enerji, çalışanlarını en değerli kaynağı ve paydaşı olarak görmekte ve politikalarını bu çerçevede şekillendirerek çalışanlarına sağladığı şartları her daim iyileştirmek ve sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak üzere adımlar atmaktadır.

Şirket, çalışanlarını en verimli şekilde yönetmek ve geliştirmenin iş dünyasında sürdürülebilir bir ilerleme ve değer oluşturacağının bilinciyle hareket etmektedir. Aksa Enerji, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini gözeterek her açıdan desteklemek üzere adımlar atmakta, bu alanda eğitimler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda tüm gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Gelişime açık ve motivasyonu yüksek çalışanları bünyesinde barındırmayı hedefleyen Aksa Enerji, uzun vadeli hedeflerine çalışanlarının desteğiyle erişebileceğinin bilincinde olarak, insan kaynaklarına yatırım yapmaya devam etmektedir. Aksa Enerji her zaman farklılıklara, çeşitliliğe ve evrensel olarak kabul görmüş insan haklarına saygının hâkim olduğu bir iş ortamını gözetmektedir.

 

YETENEK YÖNETİMİ

İş Gücü

Aksa Enerji’de 31 Aralık 2020 itibarıyla toplam 841 kişi çalışmaktadır. Çalışanların %24’ü beyaz yakalı, %76’sı mavi yakalıdır. Şirket çalışanlarının %7’si Genel Müdürlük’te, %93’ü ise santral ve işletmelerde görev yapmaktadır. Aksa Enerji’nin Türkiye’de 375, KKTC’de 82, Gana’da 169, Mali’de 72, Madagaskar’da 133 ve Özbekistan’da inşaatı devam eden yeni projesi kapsamında ise 10 çalışanı bulunmaktadır. Şirket, Afrika ülkelerindeki toplam 374 çalışanından %55 yerel halktan istihdam etmiştir. Yurt içi ve yurt dışı tüm santrallerde yerel halkın kalkınması için istihdamın özellikle bölge halkından yapılmasına büyük özen gösterilmektedir.

 

Eğitimler

Aksa Enerji, yetenek yönetimi çalışmaları ile mevcut ve potansiyel insan kaynağını keşfetmektedir. Hem çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri hem de Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli kariyer yolları, çalışanlara ve Şirket’e fayda sağlayacak ortak paydalarda oluşturulmaktadır.

Aksa Enerji, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimine özellikle önem vermektedir. Bu amaçla çalışanlarını düzenli aralıklarla organize edilen eğitimlerle desteklemektedir. Bu eğitimler vasıtasıyla, çalışanların yeni beceriler edinmesi, sürekli gelişen teknolojinin ön planda olduğu enerji sektöründe yeniliklerden haberdar olması, performans ve yetkinliklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Aksa Enerji 2020 yılında, çalışanlara yönelik toplam 18.757 kişi x saat İSG, teknik ve mesleki eğitim ile birlikte Kazancı Holding kurum içi eğitim platformu Aksa Akademi kapsamında 486 kişi x saat eğitim çalışması gerçekleştirmiştir.

İNSAN HAKLARINA SAYGI

Çalışanların ve iş ortaklarının temel insan haklarına saygı, Aksa Enerji’nin, tüm operasyonları için gözettiği bir yaklaşımdır. 2016 yılında hazırlanmış olan “Aksa Enerji İnsan Hakları Politikası” ile temel insan hakları şartlarını sağlamayı taahhüt eden Şirket’te bu politikaya uyumlu iş süreçlerinin sağlanması Etik Kurul’un sorumluluğundadır. Politika, faaliyet gösterilen tüm ülkelerin resmi dillerine çevrilerek web sitesinde paylaşılmaktadır.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ İŞ ORTAMI

Geniş bir coğrafyada faaliyet yürüten Aksa Enerji, istihdam ettiği insan gücünün sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışması için yerel ve uluslararası mevzuatlara ve ilgili diğer yükümlülüklere uymayı taahhüt eden bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi anlayışını benimsemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”) Politikası’na* da sahip olan Şirket bu bağlamda, öncü iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına imza atmakta, bu alandaki performansının sürekli olarak gelişimini sağlamaktadır.

Bu koşulları sağlamak amacıyla İSG konusunda çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Tüm faaliyetlerde “sıfır iş kazası” hedefi ile hareket edilmekte, buna uygun olarak gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmakta ve mesleğe bağlı hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda 2020 yılı içerisinde Aksa Enerji’nin yurt içi ve yurt dışı santrallerinde toplam 3.244.859 kişi x saat çalışma yapılmış ve 17.170 kişi x saat İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmiştir. 2020 yılında çalışanlara verilen tüm eğitimler içinde İSG eğitimlerinin ağırlığı %91,5’tir.

 

  

2020 yılında yurt içi santrallerde 10 hafif yaralanmalı (ayakta tedavi veya sadece ilkyardım gerektiren kazalar vb.), 0 ağır yaralanmalı iş kazası meydana gelirken, yurt dışı santrallerde ise 12 hafif yaralanmalı iş kazası, 1 kayıp günlü iş kazası yaşanmıştır. Şirket, ölümlü iş kazası olmadan 2020 yılını tamamlamıştır.

2020 yılında iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle Şirket aleyhine açılan 7 dava bulunmakta olup, 2018 yılında yaşanan 1 adet ölümlü iş kazası davası ise devam etmektedir. Aksa Enerji, yurt içi ve yurt dışı santrallerinde çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına yönelik çalışmalarını 2020 yılında da sürdürmüştür.

2015 yılından bu yana kaza sıklık oranını hızlı bir şekilde azaltan Aksa Enerji, 2020 yılı sonunda bu oranı bir önceki seneye göre %63 azaltmıştır.

İSG’ye yönelik kanun ve mevzuatlara tam uyum gözetilmekte; yasal zorunlulukların ötesinde, dünyadaki çağdaş İSG uygulamaları ve uluslararası standartlar santrallerde hayata geçirilmektedir.

Aksa Enerji, yetenek yönetimi çalışmaları ile mevcut ve potansiyel insan kaynağını keşfetmektedir. Hem çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri hem de Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli kariyer yolları, çalışanlara ve Şirket’e fayda sağlayacak ortak paydalarda oluşturulmaktadır.

Aksa Enerji, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimine özellikle önem vermektedir. Bu amaçla çalışanlarını düzenli aralıklarla organize edilen eğitimlerle desteklemektedir. Bu eğitimler vasıtasıyla, çalışanların yeni beceriler edinmesi, sürekli gelişen teknolojinin ön planda olduğu enerji sektöründe yeniliklerden haberdar olması, performans ve yetkinliklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

 Aksa Enerji 2020 yılında, çalışanlara yönelik toplam 18.757 kişi x saat İSG, teknik ve mesleki eğitim ile birlikte Kazancı Holding kurum içi eğitim platformu Aksa Akademi kapsamında 486 kişi x saat eğitim çalışması gerçekleştirmiştir.