EN

Yönetim Kurulu

Cemil KAZANCI - Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Cemil KAZANCI

Cemil KAZANCI - Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji’nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO, Grup şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serdar NİŞLİ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serdar NİŞLİ

Serdar NİŞLİ - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serdar Nişli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans dereceleri alarak mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından ÇayırhanTermik Santrali (TEK) ve özel sektörde 18 yıl farklı görevler üstlenen Nişli, 1996 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. Aksa Enerji’de Genel Müdür olarak görev yapmış olan Nişli, görevine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Tülay KAZANCI - Yönetim Kurulu Üyesi

Tülay KAZANCI

Tülay KAZANCI - Yönetim Kurulu Üyesi

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Tülay Kazancı, aynı zamanda 2010 yılı Nisan ayından bu yana Aksa Enerji Üretim A.Ş’de de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Bu görevlerinin yanı sıra Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Ömer Muzaffer BAKTIR - Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Muzaffer BAKTIR

Ömer Muzaffer BAKTIR - Yönetim Kurulu Üyesi

1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ömer Muzaffer Baktır, Pamukbank’ta başladığı kariyerine bankacılık sektöründe yönetici olarak devam etmiştir. Sırasıyla Halk Bankası’nda Krediler ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, Cengiz Holding’de CFO ve Grubun Elektrik Dağıtım şirketlerinin İcra Kurulu Üyesi, Ziraat Bankası’nda Pazarlama ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olup, aynı kurumun çeşitli yurt dışı şirketlerinde gözetim ve yönetim kurullarında görev almıştır. 2017-2018 yıllarında, Erdemir Grup’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 5 Şubat 2018 tarihinden bu yana, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdüren Baktır, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. Baktır, aynı zamanda Aksa Doğalgaz Dağıtım şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Aksa Jeneratör’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Korkut ÖZTÜRKMEN - Yönetim Kurulu Üyesi

Korkut ÖZTÜRKMEN

Korkut ÖZTÜRKMEN - Yönetim Kurulu Üyesi

Korkut Öztürkmen, Robert Kolej'de lise öğreniminden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında çift diploma almıştır. 1996-2007 yılları arasında Koç Holding'in Stratejik Planlama ve Enerji Grubunda iş geliştirme ve yatırımlardan sorumlu yönetici pozisyonlarında elektrik, doğal gaz ve petrol sektörlerindeki üretim, dağıtım ve satış değer zincirlerinde, dönemin özelleştirme ihaleleri de dahil olmak üzere, uluslararası ortaklıklarla birçok stratejik projenin geliştirilmesinde, finansmanında ve hayata geçirilmesinde roller almıştır. 2002 yılında Koç Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlayan Öztürkmen, 2007-2009 yılları arasında; OMV Türkiye Ülke Müdürü olarak şirketin Türkiye yapılanmasına ve enerji pazarına girişine liderlik etmiştir. OMV'nin özellikle global ve bölgesel büyüme stratejisine de katkı yaparak Nabucco doğal gaz boru hattı, doğal gaz toptan satış, doğal gaz depolama, doğal gaz ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve ticareti konularında üst düzey sorumluluklar üstlenmiştir. 2009-2018 yıllarında OMV Türkiye Elektrik İş Birimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak; 600 milyon Avro'yu aşan Samsun doğal gaz santralı projesinin geliştirilip işletilmesi dahil OMV'nin global varlığa dayalı elektrik ticareti stratejisinin uygulanmasına liderlik etmiştir. 2013 yılında, İngiltere'deki Ashridge Business School'da ‘Power2Lead' üst düzey liderlik programını tamamlayan Öztürkmen, ayrıca Elektrik Üreticileri Derneği Başkan Yardımcılığı görevini de yürüterek Türkiye enerji sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek olmaya çalışmaktadır. Mayıs 2019- Ocak 2021 yılları arasında IC-İçtaş'da "Enerji Grubu Başkanı" olarak ve Enerji Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Öztürkmen, Ocak 2021'de Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Murat YEŞİLYURT - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Murat YEŞİLYURT

Murat YEŞİLYURT - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Murat Yeşilyurt, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. Bankacılık sektöründe iş hayatına başlayan Yeşilyurt, bankaların hazine birimlerinde ve finans şirketlerinde fon yöneticisi olarak görev almıştır. Uzun yıllar içerisinde edinmiş olduğu finans tecrübesi kapsamında çalışmış olduğu kurumlarda eğitimci kimliği ile de ön planda yer almıştır. Bununla birlikte ekonomi dergilerinde yayınlanan köşe yazıları ve makaleleri de bulunmaktadır. Türk bankacılık sektörü ve reel sektörde ekonomi ve strateji geliştirme danışmanı ve eğitmen olarak profesyonel hayatına devam etmektedir. “Dünya ve Türkiye’de Altın ve Altın Bankacılığı” isimli bir eğitim kitabı bulunmaktadır. Yeşilyurt, Temmuz 2019 tarihinden bu yana Aksa Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.Yeşilyurt ayrıca Kame Danışmanlık Ltd. Şti.’de Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İlhan HELVACI - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

İlhan HELVACI

İlhan HELVACI - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

İlhan Helvacı, 1983 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde tamamlayan Helvacı, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Prof. Dr. İlhan Helvacı, 2004 ve 2010 yılları arasında çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da çalışmış olup, hâlihazırda uzmanlık alanları ile bağlantılı ihtilaflarda gerek İstanbul Ticaret Odası bünyesinde gerekse özel olarak hakemlik yapmaktadır. 1991 yılından beri İstanbul Barosu’na bağlı olarak Avukatlık yapmakta olan Helvacı aynı zamanda Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu’nun da Kurucusu ve Yöneticisi’dir. Prof. Dr. Helvacı, Temmuz 2019 tarihinden bu yana Aksa Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Helvacı halen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde tamamlayan Helvacı, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Prof. Dr. İlhan Helvacı, 2004 ve 2010 yılları arasında çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da çalışmış olup, hâlihazırda uzmanlık alanları ile bağlantılı ihtilaflarda özellikle ticari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda gerek İstanbul Ticaret Odası bünyesinde gerekse özel olarak hakemlik yapmaktadır. 1991 yılından beri İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmakta olan Helvacı aynı zamanda Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu’nun da kurucusu ve yöneticisidir. Prof. Dr. Helvacı, Temmuz 2019 tarihinden itibaren Aksa Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Halit Haydar YILDIZ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Halit Haydar YILDIZ

Halit Haydar YILDIZ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1984 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Halit Haydar Yıldız, İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Finansmanı ve İşletme Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. İş hayatına 1987 yılında İktisat Bankası’nda dealer olarak başlayan Yıldız, 1987-2003 yılları arasında Pamukbank’ta çeşitli görevlerde çalışmış ve en son Perakende Krediler ve Operasyon Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. 2003-2008 yılları arasında Akbank’ta Perakende Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Yıldız, 2009-2020 yılları arasında Şekerbank’ta Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı’nın ardından Genel Müdür olarak atanmıştır. Mart 2016-Mayıs 2020 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak aynı bankada görev yapan Yıldız, halen Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve RD Global A.Ş.’de İcra Kurulu Üyesi’dir. Yıldız, Haziran 2021 itibarıyla Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.