EN

İklim Değişikliği ve Enerji

Enerji sektörünün küresel iklim değişikliğine etkisi olan ana sektörlerden biri olması sebebiyle, Aksa Enerji daha fazla sorumluluk almanın öneminin farkında olup; enerji üretiminde daha verimli teknolojiler ve uygulamalar üzerine çalışmaktadır.

Aksa Enerji, çevresel sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde iklim değişikliği ve enerji konularındaki performansını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Şirket, enerji yönetimini, Enerji Politikası ve ISO 50001 ile uyumlu olarak gerçekleştirmektedir. Aksa Enerji faaliyet gösterdiği tüm lokasyonlarda yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, enerji üretiminde verimliliğini artırmayı ve enerji kayıplarını azaltmayı amaçlamaktadır.

Enerji tüketimi ve sera gazı salımları ile ilgili çalışmalarını hedefler doğrultusunda takip eden Aksa Enerji, mevcut santrallerindeki sera gazı salımlarını takip etmek amacıyla 2015 yılından bu yana düzenli olarak Sera Gazı Salım Raporları hazırlamakta ve bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşmaktadır. Şirket ayrıca sera gazı salımlarıyla ilgili performansını sürdürülebilirlik raporları ve doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulama alınan sera gazı emisyon raporları aracılığıyla da paydaşlarına sunmaktadır.

İklim değişikliğine duyarlı ve iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede önlemler talep eden şirketler tarafından dünyaya yapılan bir bildiri olan The Trillion Tonne Communiqué’yi imzalayan Aksa Enerji, iklim değişikliği ile mücadeleyi önemseyerek; daha sürdürülebilir ve sorumlu bir şirket olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. İklim değişikliği ile mücadele edilmesi için acilen yeni ve uzun ömürlü politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini savunan The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group tarafından yaratılan bu bildirinin 60 ülkede 1000’i aşkın imzacılarından biri de Aksa Enerji oldu.

Aksa Enerji, faaliyetlerinin çevreye olan etkisini minimize etmek ve sera gazlarının salımını azaltmak amacıyla, enerji verimliliğini çevre politikasının önemli bir bileşeni olarak görmektedir. Bu bağlamda, kombine çevrim santrali teknolojisi ile üretim süreçlerinde oluşan atık gazın ısısını kullanarak enerji üretmekte ve bu yöntemle ünite başına enerji kullanımını ortalama %10 azaltmaktadır. Şirket mevcut tüm doğal gaz santrallerinde ve Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali’nde atık ısıdan enerji üretmektedir. Sera gazı salımlarının düşürülmesi doğrultusunda ayrıca doğal gaz santrallerinde Oxicat filtreleri kullanılmaktadır.

Aksa Enerji, sera gazı dışındaki hava emisyonlarını da takip ederek düşürmek için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Santrallerde kurulan sürekli emisyon ölçüm sistemleri aracılığıyla emisyonlar anlık olarak kontrol edilmekte ve yurt içi santrallerinin hava emisyonları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından online olarak izlenmektedir.

İklim değişikliği stratejisine yeni bir yön veren Aksa Enerji, en verimli üretim yöntemleri ile faaliyetlerini sürdürmeye ve en yüksek seviyede enerji verimliliği sağlamaya öncelik vererek çalışmaktadır.Şirket, bu doğrultuda, raporlama döneminde verimlilik artırıcı projeler ile 280.000 MWsa üzerinde enerji ve 11 milyon m3 üzerinde doğal gaz tasarrufu sağlamıştır. Buna ek olarak, taşeron çalışanlar dahil tüm çalışanlarını iklim değişikliği ile mücadele ve enerji verimliliği konularında farkındalıklarını artırmak için çeşitli iletişim araçları ve eğitimler ile bilgilendirmeyi sürdürmektedir.