EN

Yöneticilerimiz

Cemil KAZANCI - CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı

Cemil KAZANCI

Cemil KAZANCI - CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı

Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji’nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO, Grup şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Murat KİRAZLI - Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü

Murat KİRAZLI

Murat KİRAZLI - Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü

Murat Kirazlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi’nde Finans yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına Kurucu Ortak olarak CCM Ltd. Şti.’nde başlayan Kirazlı, akabinde sırasıyla Deloitte’ta Enerji Sektörü Kıdemli Danışmanı ve Espe Enerji San. ve Tic. A.Ş.’de Enerji Ticareti Direktörü ve Limak Enerji Grubu’nda Enerji Ticareti Direktörü olarak görev yapmıştır. Kirazlı, Eylül 2014 tarihinde Enerji Ticareti Direktörü olarak Aksa Enerji Grubu’na katılmış ve daha sonra ticaret ve satıştan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Cevdet YALÇIN - Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO)

Cevdet YALÇIN

Cevdet YALÇIN - Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO)

Cevdet Yalçın, Celal Bayar Üniversitesi'nde İşletme lisans eğitiminin ardından New York Long Island University'de sertifika programını tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 2008 yılında Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'de Kurumsal Pazarlama Uzmanı olarak başlayan Yalçın, 2010-2013 yılları arasında Deloitte & Touche'da Kıdemli Denetçi, 2013-2017 yılları arasında Ernst & Young'da Denetim Müdürü olarak görev yapmış ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ünvanını almıştır. 2018 yılında Assan Alüminyum A.Ş.'de Kıdemli Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Yalçın, Ocak 2019 tarihinde Aksa Enerji Mali İşler Direktörü olarak, 03.01.2022 tarihi itibarıyla ise vekaleten CFO olarak atanmıştır.

Soner YILDIZ - Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)

Soner YILDIZ

Soner YILDIZ - Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)

Soner Yıldız, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Yeditepe Üniversitesi’nde MBA eğitimi almıştır. İş hayatına 1998 yılında Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’de makine mühendisi olarak başlamış ardından aynı kurumda 2000- 2004 yılları arasında Makine Bakım Departman Şefi olarak görevine devam etmiştir. Daha sonra, sırasıyla ENKA’da Şef Makine Mühendisi, E.ON Holding’de Proje Geliştirme Kıdemli Mühendisi, RWE Türkiye’de Operasyon & Bakım Kıdemli Müdürü, Vito A.Ş.’de Termik Enerji Üst Düzey Yönetici, Acwa Power’da İş Geliştirme Üst Düzey Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Yıldız, 2016 yılında Enda Enerji Holding’de tüm operasyonlardan ve yatırımlarda sorumlu COO olarak görev yapmaya başlayan Yıldız, Ekim 2018 tarihinde Aksa Enerji bünyesinde Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Abidin Volkan KARAÇALI - Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CSO)

Abidin Volkan KARAÇALI

Abidin Volkan KARAÇALI - Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CSO)

Abidin Volkan Karaçalı, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olup, İsviçre’de Cenevre Üniversitesi’nde Şirket Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. İş hayatına 2006 yılında Vestel’de İhracat Satış Uzmanı olarak başlayan Abidin Volkan Karaçalı sırasıyla Kıdemli Satış Uzmanı, Bölge Satış Müdürü ve Avrupa Dışı Ülkelerden Sorumlu Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerini sürdürmüştür. Kasım 2020’den itibaren Aksa Jeneratör A.Ş.’de yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Pazarlama Genel Müdürü olarak iş hayatına devam etmiştir. Eylül 2022’de Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Aksa Enerji bünyesine katılmıştır. Bu çerçevede global olarak strateji, iş ve proje geliştirme faaliyetlerini yönetmektedir.

Hikmet APAYDIN - Ticari Performans İzleme ve Geliştirme Direktörü

Hikmet APAYDIN

Hikmet APAYDIN - Ticari Performans İzleme ve Geliştirme Direktörü

Hikmet Apaydın, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına İşletme Bakım Mühendisi olarak Enka Power’da başlayan Hikmet Apaydın, akabinde sırasıyla ABB Elektrik’te Proje Müdürü, Akenerji’de İşletmeler Müdürü, Limak Enerji’de Mühendislik Koordinatörü ve Karadeniz Holding’de Proje Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. Apaydın, Ocak 2018 tarihinden itibaren Kazancı Holding Risk ve Kontrol Müdürü olarak görev yapmış; Temmuz 2019 itibarıyla Ticari Performans İzleme ve Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır.

Murat ÇAPTUĞ - Batı Afrika Koordinasyon Direktörü

Murat ÇAPTUĞ

Murat ÇAPTUĞ - Batı Afrika Koordinasyon Direktörü

Murat Çaptuğ, Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Haziran 2002 tarihinde Samsun Akaryakıt Enerji Santrali’nden, Kıbrıs Akaryakıt Enerji Santrali’nde Proje Mühendisi olarak Aksa Enerji’ye katılan Çaptuğ, ardından 2003-2015 yılları arasında Kıbrıs Akaryakıt Enerji Santrali Müdürü, 2015-2016 yılları arasında Gana Ülke Müdürü olarak görev yapmış; Eylül 2017 tarihinde ise Batı Afrika Santralleri Koordinatörlüğü görevine getirilmiştir. Murat Çaptuğ, Temmuz 2019’dan bu yana Aksa Enerji’de Batı Afrika Koordinasyon Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Senlav GÜNER - Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü

Senlav GÜNER

Senlav GÜNER - Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Senlav Güner, profesyonel iş yaşamına 1997 yılında başlamıştır. Güner, sırasıyla ENKA İnşaat Sanayii A.Ş., Bursa Doğal Gaz Çevrim Santrali’nde Borulama Mühendisi, Devreye Alma Mühendisi, İntergen-Enka Adapazarı Gebze Santrali’nde Borulama Koordinatörü ardından İşletme Mühendisi ve Mekanik Bakım Mühendisi, ENKA Rijmond Hollanda Doğal Gaz Çevrim Santrali’nde Devreye Alma Mühendisi, Rusya Sakhalin Adası’nda Exxon Mobil’de Enka adına Devreye Alma Müdürü, Enka-Rusya Nizhnevartovsk Doğal Gaz Çevrim Santrali’nde Mühendislik Müdürü, Enka-Rusya Berezniki Doğal Gaz Çevrim Santrali’nde Devreye Alma Müdürü, Enka-Erbil Doğal Gaz Santrali’nde Proje Müdür Yardımcısı, Gama Zakho veHartha projelerinde Proje Müdürü olarak çalışmıştır. 2017 yılında Aksa Enerji’de Mühendislik ve Türbinli Santraller Direktörü olarak göreve başlayan Senlav Güner, Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü olarak görevine devam etmektedir

Selim DÖNMEZ - Yatırım Geliştirme Direktörü

Selim DÖNMEZ

Selim DÖNMEZ - Yatırım Geliştirme Direktörü

Selim Dönmez, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunudur. Profesyonel iş yaşamına 2000 yılında Aksa Enerji’de Proje Mühendisi olarak başlayan Dönmez, 2008-2014 yılları arasında OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’de Proje Geliştirme Müdürü, 2015-2017 yılları arasında Artaş Endüstriyel Tesisler Taahhüt ve Tic. A.Ş’de Enerji Yatırımlar Müdürü ve son olarak 2019-2021 yılları arasında ise Sumitomo Corporation Dış Tic. A.Ş.’de Departman Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Selim Dönmez Kasım 2021 itibarıyla Aksa Enerji Yatırım Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır.

Pınar SAATCIOĞLU - Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Pınar SAATCIOĞLU

Pınar SAATCIOĞLU - Yatırımcı İlişkileri Müdürü

2004 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Pınar Saatcıoğlu, kariyerine PriceWaterhouseCoopers (“PwC”)’da Denetçi olarak başlamış, ardından 2007-2009 yılları arasında HSBC'de Hisse Senedi Araştırma Analisti olarak görev almıştır. 2009-2013 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak görev yapan Saatcıoğlu, 2013 yılında Turcas Petrol A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmış ve 7 yıl boyunca buradaki görevine devam etmiştir. Finans sektöründe 15 yıldan fazla deneyimi bulunan Pınar Saatcıoğlu 01.10.2020 tarihi itibarıyla Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak göreve başlamış olup, Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahiptir.

Not: Aksa Enerji’de Merkez Ofis’te çalışan müdür seviyesindeki çalışanların %57’si kadındır.