EN

Ortaklık Yapısı

Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL nominal değerde 293.896.220 adedi A grubu nama yazılı pay, 319.272.898 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 613.169.118 adet paya ayrılmıştır.

Pay Grubu A (Nama)Pay Grubu B (Hamiline)
Nominal Değeri (TL)
293.896.220
Nominal Değeri (TL)
319.272.898
TOPLAM
613.169.118

 

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Ortak AdıHisse AdediHisse GrubuHisse Oranı (%)Oy Oranı (%)
Kazancı Holding A.Ş. 293.876.970 A %47,928 %47,928
Kazancı Holding A.Ş. 188.114.898 B %30,679 %30,679
Toplam Kazancı Holding A.Ş. 481.991.868   %78,607 %78,607
Ali Metin Kazancı 4.814 A %0,0008 %0,0008
Mehmet Kazancı 4.812 A %0,0008 %0,0008
Ş.Cemil Kazancı 4.812 A %0,0008 %0,0008
Necati Baykal 4.811 A %0,0008 %0,0008
Tülay Kazancı 1 A %0,0000 %0,0000
Diğer (Halka Açık Kısım) 131.158.000 B %21,39 %21,39
TOPLAM 613.169.118   %100,00 %100,00
Kazancı Holding A.Ş. 2012, 2013 ve 2018 yıllarında “Diğer (Halka Açık Kısım)” altında bulunan paylardan yaptığı alışlar ile 4.958.962 adet pay elde etmiş olup, söz konusu paylar yukarıdaki tabloda "Diğer (Halka Açık Kısım)"payları içinde gösterilmiştir.
Şirketimiz payları içinde oy imtiyazı olan pay bulunmamaktadır.