EN

Ortaklık Yapısı

Son Durum İtibarıyla Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortaklığın Adı-Soyadı/Ticaret UnvanıSermayedeki PayıSermayedeki Payı(%)
Ali Metin Kazancı 139.821.099,15 22,803
Şaban Cemil Kazancı 290.547.702,88 47,3846
Mehmet Kazancı 28.360.444,94 4,6252
Tülay Kazancı 23.258.278,77 3,7931
Necati Baykal 4.342,27 0,0007