EN

Bağış ve Yardım Politikası

Aksa Enerji Üretim A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve şirket Etik İlkelerine bağlı kalmak kaydıyla kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre, spor ve benzeri alanlarda bağış ve yardım yapabilir.

Aksa Enerji, bağış ve yardım politikasını Genel Kurul’un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

Şirket, sosyal sorumluluk projeleri yürüten vakıf ve derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, sosyal yardımlaşma kurum ve kuruluşlarına, sportif faaliyetler yürüten kulüp ve derneklere, eğitim kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağışta bulunabilir.