EN

Bağış ve Yardım Politikası

Aksa Enerji Üretim A.Ş., sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve şirket Etik İlkelerine bağlı kalmak kaydıyla yardım ve bağış yapabilir.

Aksa Enerji, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.