EN

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Aksa Enerji olarak, faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tüm kişi ve kurumları paydaşımız olarak görüyoruz. Bu anlayışla, toplumsal sorumluluk duygusuyla yaklaştığımız geniş paydaş ağımız için değer yaratmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikamızda belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde, faaliyetlerimizin olumsuz etkilerini en aza indirmek üzere çalışırken, bu etkilerden doğacak olası sonuçları takip ediyor; santrallerimizin bulunduğu bölgelerdeki yerel halkın görüş ve önerilerini dinleyerek gerekli adımları atıyoruz. Ayrıca faaliyetlerimizin etki alanındaki yerel halkın ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine katkıda bulmaya yönelik çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz.