EN

Bağımsız Denetim

Şirketimiz ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) arasında akdedilen bağımsız denetim sözleşmesi kapsamında, DRT Bağımsız Denetim şirketimizin konsolide bazda hazırlanan mali tablolarının sınırlı denetimini ve tam kapsamlı denetimini yapmaktadır. Sınırlı Denetim Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurularak şirketimizin internet sitesinde ve faaliyet raporunda yayınlanır.

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Eski Büyükdere Caddesi, Maslak

No: 1, 34398 / Istanbul

Tel: +90 212 366 60 00