EN

Bağımsız Denetim

Şirketimiz ile Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International) arasında akdedilen bağımsız denetim sözleşmesi kapsamında, Akis Bağımsız Denetim şirketimizin konsolide bazda hazırlanan mali tablolarının denetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurularak şirketimizin internet sitesinde ve faaliyet raporunda yayınlanır.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9

Levent 34330, İstanbul

Tel: +90 212 316 60 00

www.kpmg.com.tr