EN

Ar-Ge ve İnovasyon

Aksa Enerji için rekabetçi kalmak ve sürekli büyümeyi sürdürülebilir kılmak için Ar-Ge ve inovasyonun önemi büyüktür. Enerji sektöründe inovasyonun bir seçim değil bir gereklilik olduğuna inanan Şirket, öncelikle çalışanlarının entegrasyonunu sağlayarak tüm iş süreçlerinde inovasyonu teşvik edecek araçlar geliştirmektedir.

Aksa Enerji, santrallerini ve üretim süreçlerini sürekli iyileştirmek adına mevcut durumdaki eksiklikleri tespit ederek gidermek için araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar maliyet ve uygulanabilirlik kriterleri esas alınarak değerlendirilmekte ve pilot çalışmalardan sonra başarılı uygulamaları diğer santrallerde de hayata geçirilmektedir.