EN

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Aksa Enerji, şirketlerin sürdürülebilirliği için iyi kurumsal yönetimin temel bir gereklilik olduğu fikrinden yola çıkarak kurumsal yönetimin şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verilebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ilke edinmiş ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin gereklerine uyulmasını benimsemiştir.

Bununla beraber, etkin bir kurumsal yönetimin sağlam temellere oturan bir kurumsal kimlikle gerçekleşebileceğinin bilincinde olan Yönetim Kurulumuz, etik davranış ve yüksek kurumsal yönetim standartlarını kurum kültürünün bir parçası haline getirebilmek amacıyla Şirket "Etik İlkeleri"ni oluşturmuştur.

Etik ilkeler, Aksa Enerji’nin faaliyetleri sırasında tüm paydaşlarının gereksinimlerine ve çıkarlarına duyarlı olmayı gerektirmektedir. Böylece, iş etiğiyle ilgili risklerin önlenmesi, çalışanlara rehberlik edilmesi, etik olmayan davranışlara yönelik raporlama mekanizmalarının sağlıklı ve sürekli çalışmasının denetimi, etik değerler üzerinde sağlamlaşan kurum kültürünün sürekliliğinin sağlanması ilke edinilmiştir. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu, yönetici ve çalışanların tamamı Aksa Enerji Etik İlkeleri'nin getirdiği sorumlulukları kabul etmiş, kişiselçıkarlarıyla Şirket'in çıkarları arasında çıkar çatışması yaratabilecek her türlü durumdan kaçınmayı ve bunları önlemeyi prensip edinmiştir.