EN

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Aksa Enerji, küresel bir enerji şirketi olma yolunda aldığı yatırım kararlarını hayata geçirerek 2017 yılında Afrika’da 3 enerji santralini devreye almıştır. Böylece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ardından Afrika’da Gana, Mali ve Madagaskar’ın enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır.

Aksa Enerji yeni yatırımları ile beraber sürdürülebilirlik çalışmalarını daha küresel bir anlayışla yönetmeye başlamıştır. Şirket, enerjiye acil ihtiyaç duyan bu ülkelerde gerek istihdam yaratarak gerek bölgenin enerji ihtiyacına cevap vererek ülkelerin sosyal ve ekonomik yapılarına katkıda bulunmaktadır. Aksa Enerji, insan hakları açısından riskli olan bu coğrafyada tüm faaliyetlerinde temel insan haklarının gözetilmesi için çalışmaktadır.  Şirket, Türkiye’deki enerji üretimiyle ülkenin enerjide dışa bağımlılığını azaltırken, Afrika ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerde ise yerel halkların enerjiye erişimini artırarak bölgenin kalkınmasına ve istihdam sağlayarak halkların sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamaktadır.

2017 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olan Aksa Enerji bu sözleşmenin 10 ilkesiyle uyumlu olarak faaliyet göstermeyi taahhüt etmektedir. Sektörün önemli çevresel etkilerini tespit ederek bu etkileri yönetmek, faaliyet bölgelerinde insan hakları ve çalışan haklarına saygı ve toplumsal kalkınmaya katkı Şirket’in öncelikleri arasında yer almaktadır.

Sürdürülebilirliğin gereklerinden biri olarak, hızla gelişen teknolojiye uygun süreç ve yöntemler geliştirmek Aksa Enerji’nin önem verdiği konular arasındadır. Aksa Enerji’nin tüm çalışanlarının da bu yenilikçi anlayış ve kültür ile çalışması, Şirket’in bütüncül gelişmesinin de yolunu açmaktadır. Süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sürdürülebilirlik performansını olumlu yönde etkilerken, Aksa Enerji’nin faaliyet gösterdiği bölgelere teknoloji ve ‘know-how’ transferi yapıyor olması ise toplumsal bir fayda sağlamaktadır.

Sorumlu bir enerji şirketi olma vizyonuyla çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve çalışanlar ana başlıklar altında çalışmalarına devam eden Şirket, bu üç alanda da değer yaratmaya odaklanmaktadır.

Şirket, yeni stratejisi doğrultusunda politikalarını 2017 yılı içerisinde güncellemiş ve bu güncellemeler Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Enerji ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikaları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra Aksa Enerji 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen önceliklendirme analiziyle öncelikli konular Şirket’in değişen iş stratejisi ve paydaş görüşleri doğrultusunda güncellenmiştir.

Öncelikli konular belirlenirken paydaş analizi, küresel ve sektörel trendler, risk ve fırsatlar, yönetici görüşleri ve şirket stratejisinden yararlanılmıştır. Son üç yılda değişen iş stratejisi doğrultusunda yerel ekonomiye ve istihdama katkı ve erişilebilir enerji öne çıkan yeni konular arasında yer almaktadır. Enerji üretiminin çevresel etkisi yüksek bir sektör olması sebebiyle iklim değişikliği, su ve atık yönetimi de öncelikli konular arasında bulunmaktadır. Sektörün diğer bir önceliği olan iş sağlığı ve güvenliği ise önceki yıllarda olduğu gibi Aksa Enerji’nin en önemli konuları arasında yer almaya devam etmektedir.

Çevresel, sosyal ve yönetimsel performansların takip edilmesi ve yönlendirilmesi için kurulmuş olan Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirliğin karar, yönetim ve iş süreçleri gibi önemli aşamalara dâhil edilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin de bu yönde değerlendirilmesinden sorumludur. Sürdürülebilirlik Komitesi düzenli olarak sürdürülebilirlik önceliklerini güncelleyerek, bu öncelikler çerçevesinde odaklanılacak alanları belirlemektedir.

 

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilir iş süreçlerinin önemi hem ulusal hem de küresel ölçekte her geçen yıl artmaktadır. Aksa Enerji de bu güncel gelişmelerin ışığı ve motivasyonu ile mevcut riskleri değerlendirerek sürdürülebilirlik bilincini tüm faaliyetlerinde öncelikli bir yaklaşım olarak ele almaktadır. “Çevresel Sürdürülebilirlik”, “Çalışanlar” ve “Toplumsal Sorumluluk” başlıkları altında ele aldığı sürdürülebilirlik yaklaşımını, küresel bir güç olma yolunda avantaja çevirip bu alanda önemli adımlar atarak rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Aksa Enerji, tüm iş süreçlerinin daha sürdürülebilir uygulanmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirilmesi, bunların uygulanmasına yönelik adımların atılması, takip edilmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi, bu strateji ve politikaların uygulatılması amacıyla Genel Müdür’e doğrudan bağlı olarak görev yapan bir Sürdürülebilirlik Komitesi’ne sahiptir.

 

Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilirlik Komitesi, Şirket’in tüm operasyonlarının sürdürülebilirlik ilke ve prensiplerine uygun bir biçimde işlemesini sağlamak ve bu yönde tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak üzere, farklı birimlerden temsilcilerin katılımıyla oluşturulmuştur. Komite başkanlığını, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü yürütmekte, Başkan Yardımcılığını Yurt İçi Santraller İşletme ve Bakım Direktörü, Genel Sekreterliğini de Çevre ve Enerji Mevzuatları Yönetmeni yapmaktadır. Çok yönlü bir sürdürülebilirlik anlayışını yerleştirmek için ayrıca; İnsan Kaynakları ve Tedarik Zinciri birimleri üst düzey yöneticileri arasından Yönetim Kurulu tarafından atanan isimler de Komite’de görev almaktadır. Komitenin gerçekleştirdiği toplantılara Enerji Ticaret, Satış ve Pazarlama birimlerinden üst düzey yöneticiler gerek duyulduğunda davet edilmektedir.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin Şirket operasyonları üzerindeki etkileri komite tarafından titizlikle incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Komite’nin tavsiye ve önerileri bu değerlendirmeler sonucu oluşmakta ve Genel Müdür’e sunulmaktadır.

Komite’nin aldığı kararların uygulanmasında destek olarak kurulan ve Kurumsal Finansman, İş Süreçleri, Tedarik Zinciri ve İnsan Kaynakları yöneticileri ile İş Güvenliği, Kalite ve Sosyal Sorumluluk Yönetimleri ve Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri Uzmanlarının görev aldığı Sürdürülebilirlik Koordinasyon Kurulu da Çevre ve Enerji Mevzuatları Yönetmeni'nin başkanlığında çalışmalarını yürütmektedir.