EN

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sorumluluğumuz

2015 yılsonu itibarıyla 125 bini aşkın anlaşmalı müşterimiz ile herkes için sürdürülebilir ve katma değerli bir şekilde elektrik sağlama anlayışını benimsiyoruz.

Dünyada önemli bir sektör haline gelen enerji sektörü değişmekte ve bu değişim bir takım risk ve fırsatları da beraberinde getirmektedir.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2014 yılında yayımlandığı Dünya Enerji Görünümü Raporu’na göre küresel enerji talebinin 2040 yılına kadar % 37 oranında büyümesi beklenmektedir. Talep artarken dünya enerji sistemi üzerindeki baskı artmakta ve fosil enerji kullanımına bağlı iklim değişikliği tehdidi artarak devam etmektedir. Öte yandan dünyanın bazı bölgelerinde hala birçok insanın elektriğe erişimi bulunmamaktadır.

Türkiye’nin genel durumuna bakıldığında ise hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan enerji gereksinimi, enerjide dışa bağımlılık, enerjinin verimli kullanılması ve enerji yönetimi öncelikli konular arasında yer almaktadır.

Enerji sektörüne özel riskleri göz önünde bulundurduğumuzda, günümüzün ve yarınların enerji ihtiyacını devam ettirebilmek için sürdürülebilirlik hayati öneme sahiptir.

Aksa Enerji olarak sektörümüzdeki küresel ve ulusal risk ve fırsatların bilincinde olup, bu çerçevede sürdürülebilirlik stratejimizi “Yönetimsel Yaklaşımımız”, “Çevresel Sürdürülebilirlik”, “Çalışanlarımız”, “Ar-Ge ve İnovasyon” ve “Toplumsal Sorumluluğumuz” olmak üzere beş alanda ele alıyoruz.

Paydaşların katkılarıyla belirlenen öncelikler olan kurumsal yönetim, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan memnuniyeti ile Ar-Ge ve inovasyon konuları ise bu beş alan altında ele alınmaktadır.

Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı

Bölgenin en güvenilir ve en büyük gücü olma vizyonuyla yola çıkarak enerji sektöründeki derin bilgi ve tecrübelerimiz ışığında, teknolojik gelişmelere olan duyarlılığımız ve kendimizi her zaman yenileyen eğitimli ve kaliteli çalışan kadromuzla yüksek verimliliği olan projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Paydaşlarımız için yarattığımız değeri artırmak ve uzun vadeli kılmak amacıyla iklim değişikliğinin de içinde bulunduğu çevresel, sosyal ve yönetimsel alanlardaki faaliyetlerimizi stratejik bir yaklaşımla “Sürdürülebilirlik” çatısı altında topladık.

Bunun önemli bir adımı olarak Kurumsal Yönetim İlkeleriyle uyumlu, şirketimizin iklim değişikliğinin de içinde bulunduğu çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerinin yönetilmesi için gerekli strateji, politika ve hedeflerinin oluşturularak, şirket karar, yönetim, operasyon ve denetim süreçleri ile bütünleştirilmesini sağlanmak ve uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, doğrudan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür’e bağlı Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite) kurduk.

Komite’ye Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü başkanlık etmekte, Çevre ve Enerji Mevzuatları Uzmanı da Komite’de Genel Sekreter olarak yer almaktadır. Diğer Komite üyeleri, İşletme, Üretim, Yatırım, Mühendislik, İş Süreçleri, İnsan Kaynakları, Satın Alma ve Lojistik Birimleri üst düzey yöneticileri arasından Yönetim Kurulu tarafından atanmaktadır. Gerektiğinde Komite toplantılarına Enerji Ticaret ve Satış-Pazarlama Birimlerinden yine aynı usul ile belirlenen üst düzey yöneticiler de katılır.

Sürdürülebilirlik Komitesi’ne yardımcı olmak ve verilen diğer görevleri gerçekleştirmek üzere Sürdürülebilirlik Koordinasyon Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurul, Komite’nin önerisi ve Genel Müdür’ün onayı ile Çevre ve Enerji Mevzuatları Uzmanı’nın Başkanlığı’nda,İş Süreçleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Satınalma ve İnsan Kaynakları yöneticilerinden oluşur.