EN

İklim Değişikliği ve Enerji

Enerji sektörünün küresel iklim değişikliğine etkisi olan ana sektörlerden biri olması sebebiyle, Aksa Enerji daha fazla sorumluluk almanın öneminin farkında olup; enerji üretiminde daha verimli teknolojiler ve uygulamalar üzerine çalışmaktadır.

Aksa Enerji, çevresel sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde iklim değişikliği ve enerji konularındaki performansını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Şirket, enerji yönetimini, Enerji Politikası ve ISO 50001 ile uyumlu olarak gerçekleştirerek ve daha verimli teknoloji ve uygulamalara yatırım yaparak sera gazı salımlarını ve maliyetlerini azaltmaya devam etmektedir.

Enerji tüketimi ve sera gazı salımları ile ilgili çalışmalarını hedefler doğrultusunda takip eden Aksa Enerji, Afrika yatırımları kapsamında enerji tüketimi ve sera gazı salımlarını kapsayan yeni hedefler geliştirmeyi planlamaktadır. Şirket ayrıca sera gazı salımlarıyla ilgili performansını sürdürülebilirlik raporları ve doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulama alınan sera gazı emisyon raporları aracılığıyla paydaşlarına sunmaktadır.

İklim değişikliğine duyarlı ve iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede önlemler talep eden şirketler tarafından dünyaya yapılan bir bildiri olan The Trillion Tonne Communiqué’yi imzalayan Aksa Enerji, iklim değişikliği ile mücadeleyi önemseyerek; daha sürdürülebilir ve sorumlu bir şirket olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. İklim değişikliği ile mücadele edilmesi için acilen yeni ve uzun ömürlü politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini savunan The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group tarafından yaratılan bu bildirinin 60 ülkede 1000’i aşkın imzacılarından biri de Aksa Enerji oldu.

Aksa Enerji 2018  yılında gerçekleştirdiği verimlilik artırıcı projeler ile 1.500 MWsa’in üzerinde enerji tasarrufu, 300.000 m3’ün üzerinde doğal gaz tasarrufu ve 600.000 TL’nin üzerinde finansal tasarruf sağlamıştır. 

İklim değişikliği stratejisine yeni bir yön veren Aksa Enerji, en verimli üretim yöntemleri ile faaliyetlerini sürdürmeye ve en yüksek seviyede enerji verimliliği sağlamaya öncelik vererek çalışmaktadır. Şirket, bu doğrultuda, pek çok proje gerçekleştirmektedir:

• Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde buhar türbini verimliliği, kayıp ve kaçaklara yönelik çalışmalar ve kazanların verimliliğine yönelik çalışmalarla ara yüklerdeki verimlilik artırıldı.

• Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde soğutma kulesi ve radyatör fanlarında verimliliğin artırılmasıyla üretim miktarına bağlı olarak yaklaşık %1 tasarruf sağlandı.

• Gana Akaryakıt Enerji Santrali’nin aydınlatılmasında LED armatürlere geçilerek aydınlatma kaynaklı enerji kullanımı yaklaşık %60 azaltıldı.