EN

İklim Değişikliği ve Enerji

Enerji sektörünün küresel iklim değişikliğine etkisi olan ana sektörlerden biri olması sebebiyle, Aksa Enerji daha fazla sorumluluk almanın öneminin farkında olup; enerji üretiminde daha verimli teknolojiler ve uygulamalar üzerine çalışmaktadır.

İklim değişikliğine duyarlı ve iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede önlemler talep eden şirketler tarafından dünyaya yapılan bir bildiri olan The Trillion Tonne Communiqué’yi imzalayan Aksa Enerji, iklim değişikliği ile mücadeleyi önemseyerek; daha sürdürülebilir ve sorumlu bir şirket olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. İklim değişikliği ile mücadele edilmesi için acilen yeni ve uzun ömürlü politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini savunan The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group tarafından yaratılan bu bildirinin 60 ülkede 1000’i aşkın imzacılarından biri de Aksa Enerji oldu.

Bununla beraber, iş modelinin değişmesi nedeniyle satışları tamamlanan rüzgâr santralleri 2017 yılında, İncesu Hidroelektrik Santrali ise 2018 yılının Ocak ayında üretim portföyünden aşamalı olarak çıkmıştır. Bunun yanı sıra Afrika’da 3 ülkeye acil enerji sağlanması kapsamında Türkiye’de bulunan akaryakıt santralleri ile motorlu bazı doğal gaz santrallerinin lisansları iptal edilmiş ve ekipmanları Afrika’da kurulan akaryakıt santrallerinde kullanılmıştır. Önceki yıllarda düşük kapasite kullanım oranlarıyla çalışan bu santraller Afrika’da yüksek kapasite kullanım oranlarıyla çalışmaya başlamıştır.

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali’nin tam kapasiteye ulaşması, Afrika santrallerinin yüksek kapasite kullanım oranları ile devreye girmesi ve yenilenebilir enerji santrallerinin portföyden çıkmasıyla birlikte sera gazı salımı bir önceki yıla göre artmıştır. 2020 yılına gelindiğinde MWsa başına salımı 2008 yılına göre %15 oranında azaltma hedefi ise Aksa Enerji portföyündeki değişiklikler doğrultusunda güncellenmektedir.

Sera gazı salımı artan santrallerin yıl içinde gerçekleşen performansları değerlendirilerek potansiyel yeni yatırımların şekillenmesiyle birlikte yeni hedefler belirlenecektir.

İklim değişikliği stratejisine yeni bir yön veren Aksa Enerji, en verimli üretim yöntemleri ile faaliyetlerini sürdürmeye ve en yüksek seviyede enerji verimliliği sağlamaya öncelik vererek çalışmaktadır. Yeni stratejisi doğrultusunda enerji verimliliği Aksa Enerji için öncelikli konular arasında yer almaktadır. Şirket, bu doğrultuda, pek çok proje gerçekleştirmektedir:

• Gana Akaryakıt Enerji Santrali’nin aydınlatılmasında kullanılan LED armatürler aracılığıyla aydınlatma için harcanan enerjinin %60’a kadar düşürülmesi sağlanmıştır. Bu sayede yıllık 137.000 TL tasarruf elde edilmiştir.

• Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde radyatör fan motorlarının ve soğutma kulesi fanlarının en verimli şekilde çalışması sağlanarak enerji tasarrufu sağlanmıştır.

• Yine Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde radyatör soğutma kapasitesini artırmak için pulverize su püskürtülmesi işlemine başlanmıştır. Bu işlem yıllık 3.600 MWsa tasarruf sağlamaktadır.

• Bolu Göynük Termik Enerji Santrali’nde yapılan sıcak ve soğuk hava beslemesi sağlayan PA Fan Impeller değişimi ile yıllık 4.500 MWsa tasarruf sağlaması planlanmaktadır.