EN

Çalışanlarımız

Aksa Enerji olarak en değerli sermayenin insan kaynağı olduğuna inanıyoruz ve tüm tesislerimizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alındığı ve çalışanların memnun ve verimli çalışabildikleri bir iş ortamı sağlamayı öncelikleri arasında görüyoruz. Her zaman gelişim odaklı, üretken ve motive çalışanlar tarafından tercih edilmek ve uzun vadeli şirket hedeflerini gerçekleştirmek için en önemli paydaşlarımız olarak gördüğümüz çalışanlarımıza yatırım yapmayı ön planda tutuyoruz. Aksa Enerji İnsan Kaynakları Politikası, iş başarısını ve verimliliğini artıracak, sektörde rekabet avantajı kazandıracak uygulamalar içermektedir. Söz konusu politika, farklılıklara, çeşitliliğe ve evrensel olarak kabul görmüş insan haklarına saygının hakim olduğu bir iş ortamını gözetmektedir. Türkiye’nin önemli bölgelerinde, bölgeye ve cinsiyete bağlı herhangi bir ayrım yapılmaksızın, farklılıklardan beslenerek istihdam yaratılmaktadır.

Her seviye ve konu alanında Aksa Enerji’ nin uzun vadeli hedeflerine uygun insan kaynağı yetiştirmek ve bu kaynağı Aksa Enerji’de tutma hedefinden hareketle, çalışanların yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri alanları belirlemeyi, kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayabilecekleri karşılıklı saygıya dayalı, motive edici ve dinamik bir çalışma ortamı yaratmak gayesindeyiz.

Düzenli verilen eğitimler ve kariyer planlama sistemleri sayesinde çalışanların bireysel gelişimlerine paralel şekilde şirket gelişimine katkı verebildiği bir iş yeri olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Aksa Enerji bünyesinde doğabilecek personel ihtiyacını kural olarak öncelikle terfi ve nakil yoluyla şirketin mevcut personel kaynaklarından karşılıyoruz. Gereken pozisyon iç kaynaklardan sağlanamadığı takdirde, dış kaynaklara başvuruyoruz. İşe alım sürecinde çalışanların gelişime açık, küresel teknolojik ilerlemelerden haberdar, şirket vizyonunu benimseyen ve bu vizyon doğrultusunda değer yaratmak için motivasyon sahibi olmalarına dikkat ediyoruz.Tüm bu süreçlerde fırsat eşitliğini gözetmek başta olmak üzere çeşitliliğe saygılı ve yetenekleri geliştirmeyi temel alan bir yaklaşım izliyoruz.

Aksa Enerji’de çalışanlar stratejik hedeflerinin ve vizyonun belirlenmesinden bu hedeflerin uygulamaya konmasına kadar şirketi ilgilendiren tüm süreçlere aktif olarak katkıda bulunuyor.

YETENEK YÖNETİMİ

İş Gücü

2016 yıl sonu itibarıyla Aksa Enerji bünyesinde 782 kişi çalışıyor. Çalışanlarımızın %25'ini beyaz, %75'ini mavi yakalılar oluşturuyor. Aksa Enerji çalışanlarının %11’i Genel Müdürlükte, %89’u ise enerji üretim santrallerinde ve işletmelerde görev yapıyor.

Eğitimler

Aksa Enerji’de, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerini düzenli aralıklarla organize edilen eğitimlerle destekliyoruz. Verilen eğitimler ile çalışanların yeni beceriler geliştirmesini, teknolojinin ön planda olduğu ve birçok sektörü doğrudan etkileyen enerji sektöründe gerçekleşen gelişmelerden haberdar olmasını, performans ve yetkinliklerini geliştirmesini amaçlıyoruz.

2016 yılında çalışanlara yönelik verilen eğitimler toplam 7.289 adam x saat, İSG eğitimleri 5.102 adam x saat olarak kaydedilmiştir. Değerlerimiz ve çalışma prensiplerimizi ortaklarımıza yaymak için kurum içi ve kurum dışı eğitim çalışmalarına ek olarak taşeron şirketlerde çalışan 839 kişiye İSG eğitimi verilmiştir.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ İŞ ORTAMI

Aksa Enerji olarak çalışan memnuniyeti ve verimliliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanması için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının öneminin bilincindeyiz. Hayata geçirdiğimiz iş sağlığı ve güvenliği (İSG) projelerini mevzuata ve küresel sektör standartlarına uyumlu şekilde ele alıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda Türkiye çapındaki tüm tesislerimizde ve hizmet aldığımız taşeron şirketlerde, ziyaretçiler ve ilişkide olunan kuruluşları da kapsayan entegre bir yaklaşım geliştirdik. İSG anlayışımız doğrultusunda tüm iş alanlarında potansiyel riskleri belirliyor ve bu risklerin en aza indirgenmesi için gerekli önlemleri alıyoruz. İş yerinde oluşabilecek kazalara karşı alınan tedbirleri, bu alanlarda verilen eğitimler aracılığıyla güçlendiriyoruz. İSG önlem ve uygulamalarımızı, çalışanlarımızın içselleştirerek bağlı kaldığı kalite sistemleri vasıtasıyla pekiştiriyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Sürdürülebilirlik Komitemizin sosyal konular altında yönettiği konulardan olup raporlaması doğrudan CEO’ya yapılmaktadır.

Aksa Enerji tesisleri 2014 yılı itibarıyla OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi belgelerine sahiptir.

 

 

2013

2014

Ölümlü Kaza Sayısı

0

0

Kaza başına kayıp iş günü sayısı

24,3

7,5

 

Santrallerimizde 2013 ve 2014 yıllarında ölümlü iş kazası gerçekleşmemiştir. 2013 yılında kaza başına kayıp iş günü 24,3 iken 2014 yılında 7,5’dir. Kaza başına kayıp iş günü sayısında %70 azalma sağlanmıştır. 

“Sıfır Kaza” hedefi kapsamında, çalışanların yaralanmalarına bağlı sorunların önüne geçmek ve İSG performansını artırmak üzere önlemler alınmakta ve Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Raporlarıyla koşullar değerlendirilmektedir. Herhangi bir olası iş kazası veya acil durum senaryosuna hazırlık için tüm tesislerin acil durum planları yapılmaktadır. Kaza ağırlık oranı 4,75, kaza sıklık oranı 1,08 olarak kaydedilmiş, kaza sayısında bir önceki yıla göre %90, kaza sıklık oranında %84 azalma sağlanmıştır. Santrallerde hiç ölümlü veya ağır yaralanmalı kaza gerçekleşmemiştir. İş yerinde meydana gelebilecek olası kazalara karşı alınan tüm tedbirler ve acil durum planları, düzenlenen eğitimler aracılığıyla tüm çalışanlar ile paylaşılmakta ve uygulanmaktadır. İSG eğitimleri, çalışanlara sağlanan eğitimlerin %70’ini oluşturmaktadır.