EN

Ar-Ge ve İnovasyon

Aksa Enerji için rekabetçi kalmak ve sürekli büyümeyi sürdürülebilir kılmak için Ar-Ge ve inovasyonun önemi büyüktür. Enerji sektöründe inovasyonun bir seçim değil bir gereklilik olduğuna inanıyor ve öncelikle çalışanların entegrasyonunu sağlayarak tüm iş süreçlerinde inovasyonu teşvik edecek araçlar geliştiriyoruz.

Yenilenebilir enerji sektöründeki hızlı büyümenin araştırma ve geliştirme yönündeki yatırımlar için oldukça teşvik edici düzeyde olduğunu düşünüyoruz. Yerli ve yenilebilir büyümedeki payımızı artırma hedefiyle yolumuza devam ediyor ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak aynı zamanda sektörel gelişime liderlik etmek amacıyla Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına öncelik veriyoruz.

Santrallerimizi ve üretim süreçlerimizi sürekli iyileştirmek için mevcut durumumuzdaki eksiklikleri tespit ediyor ve gidermek için araştırma ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları maliyet ve uygulanabilirlik kriterlerini esas alarak değerlendiriyor ve pilot çalışmalardan sonra başarılı uygulamaları diğer santrallerimizde de hayata geçiriyoruz.