EN

Sürdürülebilirlik

AKSA ENERJİ BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ’NE GİRDİ

Aksa Enerji, 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya devam etmektedir. 2015 yılında bu listeye giren 14 şirketten biri olan Aksa Enerji, bu yıl da Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya devam etmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleriyle uyumlu, iklim değişikliğinin de içinde bulunduğu çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerinin yönetilmesi için gerekli strateji, politika ve hedeflerin oluşturulması amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kuran Aksa Enerji, sürdürülebilirlik çalışmalarının izlenebilir ve geliştirilebilir bir yapıya kavuşturulması konusunda adımlar atmaya devam edecektir.

 

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik çalışmaları “Çevresel Sürdürülebilirlik”, “Çalışanlar” ve “Toplumsal Sorumluluk” olmak üzere üç alanda toplanmıştır.