EN

Sürdürülebilirlik

AKSA ENERJİ BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ’NE GİRDİ

Şirketimiz, çalışmalarının bir sonucu olarak belli kriterlerin yurt dışındaki bağımsız bir kurum (EIRIS) tarafından değerlendirildiği ve puanlandığı süreçten başarıyla geçti. 2015 yılında Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeyi başaran sadece 14 şirketten biri olan Aksa Enerji, 2016 yılında da Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazandı.

Aksa Enerji, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Kasım 2016 - Ekim 2017 döneminde de yer alacak.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinin amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer alacağı bir endeks oluşturulması, Türkiye’de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artmasıdır.

 

Sürdürülebilirlik Stratejimiz


Aksa Enerji olarak sektörümüzdeki küresel ve ulusal risk ve fırsatların bilincinde olup, bu çerçevede sürdürülebilirlik stratejimizi “Yönetimsel Yaklaşımımız”, “Çevresel Sürdürülebilirlik”,“Çalışanlarımız”, “Ar-Ge ve İnovasyon” ve “Toplumsal Sorumluluğumuz” olmak üzere beş alanda ele alıyoruz.